• English
 • +98 21 57416028-29
  Sat-Wed 8-17

  برای بهبود چسبندگی، رافنس، کاهش تنش‌های باقی‌مانده و افزایش میکروسختی پوشش‌های PVD، عملیات آماده‌سازی ابزار برش (cutting edge preparations) که معمولاً شامل Drag finishing و Abrasive Jet Machining است، قبل و بعد از فرآیند PVD انجام می‌شود.

  Abrasive Jet Machining:

  در این روش حذف عیوب سطحی با استفاده از جت فشار قوی متشکل از ذرات ساینده مانند Al2O3  و آب انجام می‌پذیرد. از مزایای این تکنولوژی ایجاد گردوغبار و پسماند کم مواد در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت سطح است. جهت کاهش تنش‌های پسماند زیرلایه و یا پوشش PVD در ابزارهای برش، کاهش تعداد ماکروذرات ایجاد شده در طول فرآیند PVD و بهبود مشخصات تریبولوژیکی مورد انتظار از پوشش PVD، می‌توان از این روش استفاده نمود.

  تأثیر ذرات ساینده با انرژی جنبشی بالا روی سطوح پوشش‌دهی شده همچنین باعث بهبود استحکام و مقاومت در برابر گسترش ترک نیز می‌گردد.

  Drag Finishing:

  از این فناوری جهت سنباده‌زنی، پولیش سطح و همچنین آماده‌سازی لبه‌های ابزار برش سینتر شده استفاده می‌شود و می‌تواند قبل و بعد از فرآیند PVD انجام گیرد. در طول فرآیند drag finishing ابزارهای برش داخل محفظه‌ای با حرکت سیاره‌ای و دارای مواد ساینده (معمولاً گرانوله‌های پوست گردو) با سرعت بالا کشیده می‌شوند و از این طریق فشار مطلوبی بین سطح ابزار برش و محیط فرآیند ایجاد می‌شود که برای گرد کردن لبه‌های ظریف و دستیابی به سطح صاف و درخشان مناسب است.


  منبع:

  Tomas Zlamal, The Influence of Surface Treatment of PVD Coating on Its Quality and Wear Resistant, coatings, 2019.