• English
 • +98 21 57416028-29
  Sat-Wed 8-17

  تکنولوژی SPS مؤثرترین روش زینتر (تف‌جوشی) مواد نانوساختار با کمترین میزان رشد دانه و کمترین تأثیر منفی بر روی ساختار ماده شناخته شده است.

  در این روش به طور همزمان از قطع و وصل پالس های جریان DC (برای تولید جرقه و حرارت موضعی) و یک نیروی فشاری تک محوری برای زینتر استفاده می‌ شود. استفاده از فشار و حرارت به صورت همزمان باعث کاهش دما و زمان زینتر و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی قطعات بالک به دست آمده از طریق این روش خواهد شد.این روش قابلیت اتصال و تف‌جوشی ذرات را در انواع مواد هادی و غیرهادی دارا می‌باشد.

  هنگامی که یک جرقه پلاسما در میان فضای خالی بین ذرات تخلیه می‌شود، درجه حرارت آن مقطع را برای مدت بسیار اندک به شدت بالا می‌برد (Joule heat). بالا رفتن درجه حرارت سبب تبخیر ناخالصی‌ها و ذوب سطحی ذرات می‌شود. ذرات تحت تأثیر فشار اعمالی، به حالت گلویی به یکدیگر متصل می‌شوند و با ادامه روند، اتصال ذرات به یکدیگر تکمیل می‌شود.

  نمونه‌ای از ترکیبات زینتر شده با دستگاه SPS شرکت خلأپوشان فلز:

  SiC- B4C- HfB2– TiB2– ZrB2– SiAlON-TaC-WC…

  Ta- Ti- Cu- Al-Mg…

  HEA-Co/Fe2O3-Cu/CNT-Ti/NaCl-Ti/Hydroxyapatite-Al/SiC…